วันที่ 25 มิ.ย.59 นายศักดิ์ิศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน. ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านป่าเป้า ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

IMG_8231_resize

วันที่  25 มิ.ย.59  นายศักดิ์ิศิริ  รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน. ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านป่าเป้า ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

IMG_8154_resize IMG_8185_resize IMG_8195_resize IMG_8214_resize IMG_8215_resize IMG_8231_resize