2 มิ.ย.58 ประชุมหัวหน้าส่วน

anigif

วันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย