วันที่ 24 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อำเภอ ร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายวิสา ยัญญาลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดงาน

171461_resize

วันที่ 24 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อำเภอ ร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายวิสา ยัญญาลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดงาน

171461_resize 171462_resize 171464_resize 171465_resize 171467_resize 171469_resize 171472_resize 171474_resize