วันที่ 23 มิ.ย.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน.ที่อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

251122_resize

วันที่  23 มิ.ย.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน.ที่อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง  จ.เลย

251121_resize 251122_resize 251123_resize 251124_resize 251125_resize 251126_resize