วันที่ 22 มิ.ย.59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร ตำบลผาบิ้ง พร้อมมอบปัจจัยการผลิต โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1605635_resize

วันที่ 22 มิ.ย.59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร ตำบลผาบิ้ง พร้อมมอบปัจจัยการผลิต โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1605635_resize S__1605636_resize S__1605637_resize S__1605639_resize

S__1605640_resize