วันที่ 21 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตวจบัญชีสหกรณ์เลย อบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มันสำปะหลัง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

S__1589269_resize

วันที่  21 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตวจบัญชีสหกรณ์เลย อบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มันสำปะหลัง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

S__1589287_resize S__1589268_resize S__1589269_resize S__1589271_resize S__1589272_resize S__1589273_resize S__1589275_resize S__1589276_resize S__1589277_resize S__1589280_resize S__1589281_resize S__1589283_resize S__1589284_resize

LINE_P2016624_132630_resize