วันที่ 19 มิ.ย. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ดำเนินงานติดตั้งระบบน้ำหยดในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง บ้านขอนแก่น หมู่ 7 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

S__1581067_resize

วันที่ 19 มิ.ย. 59 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นวส.ดำเนินงานติดตั้งระบบน้ำหยดในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง บ้านขอนแก่น หมู่ 7 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

S__1581067_resize S__1581063_resize S__1581064_resize S__1581065_resize S__1581066_resize