วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาระดมสมอง เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดของมะขามไทยในอนคต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ 17 มิถุนายน  2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาระดมสมอง
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดของมะขามไทยในอนคต  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

664491_resize 664484_resize 664485_resize 664486_resizeS__1540100_resize