วันที่ 17 มิย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น จัดอบรมการจัดตั้งกลุ่มถั่วเหลืองฤดูฝน บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

53349_resize

วันที่ 17 มิย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น จัดอบรมการจัดตั้งกลุ่มถั่วเหลืองฤดูฝน บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

53352_resize 53349_resize 53350_resize 53351_resize