วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง นำโดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านธนิตย์ เอนกวิทย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงาน เยี่ยมแปลง นายสุพล เพชรวิเศษ บ้านบึงสวรรค์ ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง กิจกรรมเปลี่ยนนาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน และอาชีพเสริมจากสินเชื่อยางพารา

53270_resize

วันที่ 16 มิถุนายน  2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง นำโดยนายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านธนิตย์ เอนกวิทย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงาน เยี่ยมแปลง นายสุพล เพชรวิเศษ บ้านบึงสวรรค์ ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง กิจกรรมเปลี่ยนนาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน และอาชีพเสริมจากสินเชื่อยางพารา

53308_resize 53259_resize 53260_resize 53261_resize 53262_resize 53265_resize 53268_resize 53270_resize 53278_resize 53279_resize 53281_resize 53289_resize 53293_resize 53296_resize