วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเริมการเกษตร พร้อมด้วย นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนปากปวน กับสมาชิก ณ ศูนย์เรียนหมู่ที่ 8 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

30489_resize

วันที่ 16 มิถุนายน  2559  นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเริมการเกษตร พร้อมด้วย นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนปากปวน กับสมาชิก  ณ ศูนย์เรียนหมู่ที่ 8 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

30492_resize 30488_resize 30489_resize 30491_resize