วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมข้อมูลเอกภาพร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรอุดรธานี. ณ. สนง. เกษตรจังหวัดเลย

S__6184965_resize

วันที่ 15 มิถุนายน  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมข้อมูลเอกภาพร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรอุดรธานี. ณ. สนง. เกษตรจังหวัดเลย

S__6184965_resize S__6184963_resize S__6184964_resize