วันที่15 มิถุนายน 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย ศบกต.เขาหลวง ร่วมกับ อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง

3602_resize

วันที่15  มิถุนายน  2559 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตร  ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย ศบกต.เขาหลวง ร่วมกับ อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง

3607_0_resize 3549_resize 3555_resize 3557_resize 3558_resize 3602_resize