วันที่ 14 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ กศน.ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1515541_resize

วันที่ 14 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ กศน.ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1515543_resize S__1515541_resize S__1515542_resize