วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__1433613_resize

วันที่ 14 มิถุนายน  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วย นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__1433616_resize S__1433611_resize S__1433612_resize S__1433613_resize S__1433614_resize S__1433615_resize