วันที่ 13 มิ.ย.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานรับผิดชอบ ต.ผาน้อย ไปร่วมงานเปิดศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงของ(กศน.) ณ.ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

247233_resize

วันที่ 13 มิ.ย.59  นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานรับผิดชอบ ต.ผาน้อย ไปร่วมงานเปิดศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงของ(กศน.) ณ.ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง จ.เลย

247231_resize 247232_resize 247233_resize