วันที่ 13 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทรายขาว และนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าร่วมงาน วัณ.กศน.ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

21462_resize

วันที่ 13 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทรายขาว และนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าร่วมงาน วัณ.กศน.ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

21473_resize

 

21464_resize 21462_resize 21459_resize 21453_resize 21452_resize 21446_resize 21491_resize