วันที่ 9 มิ ย. 59 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับตำบล ณ.กศน ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง

28499_resize

วันที่ 9 มิ ย. 59 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับตำบล ณ.กศน ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง

28502_resize 28498_resize 28499_resize 28500_resize 28501_resize