วันที่ 9 มิ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__5816458_resize

วันที่ 9 มิ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__5816458_resize