วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลหนองงิ้ว ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1409033_resize

วันที่ 6 มิถุนายน  2559 นายพงรักษ์  มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลหนองงิ้ว  ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1409034_resize S__1409028_resize S__1409029_resize S__1409030_resize S__1409031_resize S__1409032_resize S__1409033_0_resize S__1409033_resize