วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรม. ททท. โดยท่านผู้ว่าฯ. เป็นประธานเปิดเส้นทางปั่นจักรยาน. จาก. รร. บ้านโคกขมิ่น. ไปภูป่าเปาะ. คุณหมิงเมืองไทย. อำเภอหนองหิน

562312_resize

วันที่ 5 มิถุนายน  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมกิจกรรม. ททท. โดยท่านผู้ว่าฯ. เป็นประธานเปิดเส้นทางปั่นจักรยาน. จาก. รร. บ้านโคกขมิ่น. ไปภูป่าเปาะ. คุณหมิงเมืองไทย. อำเภอหนองหิน

562312_resize 562307_resize