วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย อบต.เขาหลวง และ ศบกต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__17604612_resize

วันที่ 3 มิถุนายน  2559 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย อบต.เขาหลวง และ ศบกต.เขาหลวง อ.วังสะพุง  จังหวัดเลย

S__17604613_resize S__17604611_resize S__17604612_resize