วันที่ 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย ร่วมกับโครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว ผาสาว นายก อบต.ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.หนองงิ้ว เข้าร่วมรับฟังนโยบายประชารัฐหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ณ ศูนยฺปรองดอง กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

27796_resize

วันที่ 3 มิ.ย. 2559  นายอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย ร่วมกับโครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว ผาสาว นายก อบต.ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.หนองงิ้ว เข้าร่วมรับฟังนโยบายประชารัฐหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ณ ศูนยฺปรองดอง กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

27796_resize 27798_resize 27799_resize 763132_resize 763137_resize 763139_resize