วันที่ 2 มิ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนง.อำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

49362_resize

วันที่  2 มิ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนง.อำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

49365_resize 49362_resize 49363_resize 49364_resize