วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงพร้อมกับนางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผ้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ที่ศูนย์เรียนร้สวนของพ่อธงชัย นิกรสุข บ.ผาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อย จ.เลย

242529_resize

วันที่ 1 มิถุนายน  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงพร้อมกับนางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผ้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ที่ศูนย์เรียนร้สวนของพ่อธงชัย นิกรสุข บ.ผาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อย จ.เลย

242531_resize 242527_resize 242528_resize 242529_resize 242530_resize