วันที่ 31 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนปี2559 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ม.8 บ.นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

49040_resize

วันที่ 31 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนปี2559 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ม.8 บ.นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

49040_resize 49038_resize 49039_resize