วันที่ 26 พ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ในนามคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอตรวจเยี่ยมฝายชลอนำ้กระสอบทราย บ้านนำ้จันทร์ ต. หนองงิ้ว โครงการตามแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

S__1359891_resize

วันที่ 26 พ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ในนามคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอตรวจเยี่ยมฝายชลอนำ้กระสอบทราย บ้านนำ้จันทร์ ต. หนองงิ้ว โครงการตามแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

S__1359877_resize S__1359878_resize S__1359879_resize S__1359880_resize S__1359881_resize S__1359883_resize S__1359884_resize S__1359887_resize S__1359888_resize S__1359891_resize