วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศึกษาดูงานพร้อมกลุ่มsmart farmer ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าตูม.จ.อุดรธานี

155674_resize

วันที่  26 พฤษภาคม  2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศึกษาดูงานพร้อมกลุ่มsmart farmer ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าตูม.จ.อุดรธานี

156145_resize 155674_resize 155676_resize 155677_resize 155684_resize 155685_resize 156144_resize