วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน คัดเลือกเกษตกรส่งเข้าประกวดสาขาพืชสวน หม่ 6 บ้านนาหลัก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

25236_resize

วันที่ 25  พฤษภาคม  2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน คัดเลือกเกษตกรส่งเข้าประกวดสาขาพืชสวน หม่ 6 บ้านนาหลัก อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

25240_resize 2465_resize 25234_resize 25235_resize 25236_resize 25238_resize 25239_resize