วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งปี2558/59 ม.6 และ ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

46191_resize

วันที่ 24  พฤษภาคม  2559 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งปี2558/59 ม.6 และ ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

46194_resize 46191_resize 46192_resize 46193_resize