วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่1 ครั้งที่3 วิชาการเพาะเลี้ยงไก่บ้าน โดยวิทยากรจาก สนง.ปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และวิชาการใช้ระบบน้ำแรงดันต่ำ โดย วิทยากรจาก สนง.สปก.เลย

48052_resize

วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  รุ่นที่5 วันที่1 ครั้งที่3 วิชาการเพาะเลี้ยงไก่บ้าน โดยวิทยากรจาก สนง.ปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และวิชาการใช้ระบบน้ำแรงดันต่ำ โดย วิทยากรจาก สนง.สปก.เลย

48055_resize 47549_resize 47550_resize 47551_resize 47552_resize 47553_resize 48023_resize 48024_resize 48025_resize 48026_resize 48027_resize 48028_resize 48029_resize 48031_resize 48032_resize 48051_resize 48052_resize 48053_resize 48054_resize