วันที่ 19 พ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติการตรวจประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนฯ ณ บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1318924_resize

วันที่ 19 พ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติการตรวจประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนฯ ณ บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1318917_resize S__1318918_resize S__1318919_resize S__1318921_resize S__1318924_resize S__1318925_resize

 

S__1318931_resize