วันที่ 19 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนกับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

45826_resize

วันที่ 19 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนกับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

45828_resize 45826_resize 45827_resize