วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง และนายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันสาวไหม ณ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

23641_resize

วันที่ 19 พฤษภาคม   2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง และนายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันสาวไหม ณ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

23646_resize 23639_resize 23641_resize 23645_resize