วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุ รุ่นที่4 ครั้งที่3 ณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__17170437_resize

วันที่ 18  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุ  รุ่นที่4 ครั้งที่3  ณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__4497439_resize S__17170435_resize S__17170436_resize S__17170437_resize

S__17170443_resize S__17170442_resize S__17170441_resize S__17170440_resize S__17170439_resize S__17170438_resize