วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบพันธุ์พริกกะเหรี่ยง ให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง. สวนของพ่อ ของนายธงชัย. นิกรสุข หมู่ที่ 1 บ้านผาน้อย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง

S__4497436_resize

วันที่  18 พฤษภาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบพันธุ์พริกกะเหรี่ยง ให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง. สวนของพ่อ ของนายธงชัย. นิกรสุข  หมู่ที่ 1 บ้านผาน้อย  ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง

S__4497434_resize S__4497436_resize S__4497435_resize