วันที่ 13 พ.ค.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน รับผิดชอบต.ผาน้อยและต.ศรีสงคราม ร่วมประชุมกับกรรมการศูนย์ต.ศรีสงครามเพื่อแจ้งเรื่องจะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย ที่ศาลาเอนกประสงค์ ต.ศรีสงคราม จังหวัดเลย

234630_resize

วันที่ 13 พ.ค.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน รับผิดชอบต.ผาน้อยและต.ศรีสงคราม ร่วมประชุมกับกรรมการศูนย์ต.ศรีสงครามเพื่อแจ้งเรื่องจะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย ที่ศาลาเอนกประสงค์ ต.ศรีสงคราม จังหวัดเลย

234630_resize