วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังสะพุง จัดงานเปิด ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ตำบลผาบิ้ง กิจรรมการขยายและผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า และ เวอร์บิวเรีย ใช้ในไร่-นา หอประชุมโรงเรียนบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

125346_resize

วันที่ 12 พฤษภาคม  2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังสะพุง จัดงานเปิด ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ตำบลผาบิ้ง กิจรรมการขยายและผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า และ เวอร์บิวเรีย ใช้ในไร่-นา  หอประชุมโรงเรียนบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

125337_resize 125338_resize 125339_resize 125340_resize 125345_resize 125346_resize