วันที่ 12 พ.ค.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมแผน 3 ปี ณ หอประชุมอบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

234325_resize

วันที่ 12 พ.ค.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมแผน 3 ปี ณ หอประชุมอบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง  จังหวัดเลย

234325_resize 234326_resize

 

234327_resize