วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วัวันที่4 ครั้งที่3 รุ่นที่3 วันที่2 ครั้งที่3 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจาก ประมงอำเภอวังสะพุง

43187_resize

วันที่ 10 พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วัวันที่4 ครั้งที่3    รุ่นที่3 วันที่2 ครั้งที่3 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจาก ประมงอำเภอวังสะพุง

43186_resize 43187_resize 43188_resize 43189_resize

 

43190_resize