วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการใช้ระบบน้ำหยดเเรงดันต่ำ โดยวิทยากรจาก สปก.เลย และการทำพิมเสนน้ำ จากพืชสวนเลย

42541_resize

วันที่ 5 พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการใช้ระบบน้ำหยดเเรงดันต่ำ โดยวิทยากรจาก สปก.เลย และการทำพิมเสนน้ำ จากพืชสวนเลย

42556_resize 42535_resize 42538_resize 42539_resize 42540_resize 42541_resize 42542_resize 42554_resize 42555_resize