วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่ 3 ครั้งที่ 3 การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

42030_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่ 3 ครั้งที่ 3 การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

42031_resize 42024_resize 42025_resize 42026_resize 42027_resize 42028_resize 42029_resize 42030_resize