ว้นที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 ณ อบต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

19952_resize

ว้นที่ 4 พฤษภาคม  2559  นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 ณ อบต.วังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

 

19950_resize 19951_resize 19952_resize 19960_resize