วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ที่เทศบาลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

230746_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ที่เทศบาลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

230746_resize 230745_resize