วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

230494_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

230497_resize 230494_resize 230495_resize 230496_resize