วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 2 วันที่2 ครั้งที่3 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดย ประมงอำเภอวังสะพุง

41504_resize

วันที่ 3 พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 2 วันที่2 ครั้งที่3 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดย ประมงอำเภอวังสะพุง

41503_resize 41504_resize 41505_resize 41506_resize 41507_resize 41508_resize 41509_resize

 

41506_resize 41505_resize