วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3571732_resize

วันที่  3 พฤษภาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน  ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__3571731_resize S__3571732_resize