วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการจัดตั้งแปลงสาธิตระบบน้ำหยดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) พร้อมแนะนำวิธีการดูแลกองปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้1 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3145738_resize

วันที่ 2 พฤษภาคม  2559 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการจัดตั้งแปลงสาธิตระบบน้ำหยดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) พร้อมแนะนำวิธีการดูแลกองปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้1 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3145739_resize S__3145737_resize S__3145738_resize