วันที่ื 21 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้อยรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกมน หมู่ที่ 6 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

224519_resize

วันที่ื  21  เมษายน  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้อยรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกมน หมู่ที่ 6 ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

224519_resize 224520_resize

224527_resize