วันที่ 20 เมษายน 2559 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้จัดเก็บข้อมูลสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนปี 2559 ณ ม.8 บ.นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

38726_resize

วันที่ 20 เมษายน  2559  นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้จัดเก็บข้อมูลสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนปี 2559 ณ ม.8 บ.นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

38730_resize 38720_resize 38721_resize 38723_resize 38726_resize